powrót

czas/pozostałe
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Alter

- starość
wiek
[das/rzeczownik/-]
2.

Beginn

- początek[der/rzeczownik/-e]
3.

Datum

- data[das/rzeczownik/-en]
4.

Epoche

- epoka[die/rzeczownik/-n]
5.

Etappe

- etap[die/rzeczownik/-n]
6.

Gegenwart

- teraźniejszość[die/rzeczownik/-]
7.

Kalender

- kalendarz[der/rzeczownik/-]
8.

Minute

- minuta[die/rzeczownik/-n]
9.

Moment

- moment[der/rzeczownik/-e]
10.

Pause

- przerwa[die/rzeczownik/-n]
11.

Sekunde

- sekunda[die/rzeczownik/-n]
12.

Stunde

- godzina[die/rzeczownik/-n]
13.

Tag und Nacht

- doba[-/inne/-]
14.

Termin

- termin[der/rzeczownik/-e]
15.

Uhr

- zegar
zegarek
[die/rzeczownik/-en]
16.

Vergangenheit

- przeszłość[die/rzeczownik/-]
17.

Viertel

- kwadrans[das/rzeczownik/-]
18.

Wecker

- budzik[der/rzeczownik/-]
19.

Weile

- chwila[die/rzeczownik/-]
20.

Zeit

- czas[die/rzeczownik/-en]
21.

Zukunft

- przyszłość[die/rzeczownik/-]
22.

dauern

- trwać[-/czasownik/-]
23.

vergehen

- przemijać[-/czasownik/-]
24.

während

- podczas[-/przysłówek/-]
25.

Ära

- era[die/rzeczownik/-en]