powrót

język/czasowniki funkcyjne III
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Anerkennung finden

- znaleźć uznanie[-/inne/-]
2.

Anwendung finden

- znaleźć zastosowanie[-/inne/-]
3.

Freude bereiten

- sprawiać radość[-/inne/-]
4.

Schwierigkeiten bereiten

- sprawiać trudności[-/inne/-]
5.

Stellung nehmen

- zająć stanowisko[-/inne/-]
6.

ans Licht bringen

- ujawniać[-/inne/-]
7.

aufs Spiel setzen

- ryzykować[-/inne/-]
8.

die Flucht ergreifen

- podjąć ucieczkę[-/inne/-]
9.

eine Rede halten

- wygłaszać mowę[-/inne/-]
10.

einen Beruf ergreifen

- obrać zawód[-/inne/-]
11.

einen Vorschlag machen

- złożyć propozycję[-/inne/-]
12.

im Gegensatz stehen

- stać w przeciwieństwie[-/inne/-]
13.

in Anspruch nehmen

- absorbować[-/inne/-]
14.

in Betracht ziehen

- brać pod uwagę[-/inne/-]
15.

in Brand setzen

- podpalić[-/inne/-]
16.

in Kenntnis setzen

- powiadomić[-/inne/-]
17.

in Verlegenheit bringen

- wprawić w zakłopotanie[-/inne/-]
18.

sich Gedanken machen

- zastanawiać się[-/inne/-]
19.

sich in Verbindung setzen

- skontaktować się[-/inne/-]
20.

unter Beweis stellen

- udowodnić[-/inne/-]
21.

zum Schluss kommen

- dojść do wniosku[-/inne/-]
22.

zum Ziel haben

- mieć na celu[-/inne/-]
23.

zur Folge haben

- pociągnąć za sobą[-/inne/-]
24.

zur Verfügung stehen

- być do dyspozycji[-/inne/-]
25.

zur Wahl stehen

- być do wyboru[-/inne/-]