powrót

ilość i miara/liczby
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Milliarde

- miliard[die/rzeczownik/-n]
2.

Million

- milion[die/rzeczownik/-en]
3.

acht

- osiem[-/liczebnik/-]
4.

drei

- trzy[-/liczebnik/-]
5.

dreizehn

- trzynaście[-/liczebnik/-]
6.

eins

- jeden[-/liczebnik/-]
7.

einundzwanzig

- dwadzieścia jeden[-/liczebnik/-]
8.

elf

- jedenaście[-/liczebnik/-]
9.

fünf

- piec[-/liczebnik/-]
10.

neun

- dziewięć[-/liczebnik/-]
11.

neunzehn

- dziewiętnaście[-/liczebnik/-]
12.

null

- zero[-/liczebnik/-]
13.

sechs

- sześć[-/liczebnik/-]
14.

sechshundert

- sześćset[-/liczebnik/-]
15.

sechsundfünfzig

- pięćdziesiąt sześć[-/liczebnik/-]
16.

sechzehn

- szesnaście[-/liczebnik/-]
17.

sechzig

- sześćdziesiąt[-/liczebnik/-]
18.

sieben

- siedem[-/liczebnik/-]
19.

siebenhundert

- siedemset[-/liczebnik/-]
20.

siebzehn

- siedemnaście[-/liczebnik/-]
21.

siebzig

- siedemdziesiąt[-/liczebnik/-]
22.

tausend

- tysiąc[-/liczebnik/-]
23.

vier

- cztery[-/liczebnik/-]
24.

vierzig

- czterdzieści[-/liczebnik/-]
25.

zehn

- dziesięć[-/liczebnik/-]
26.

zwanzig

- dwadzieścia[-/liczebnik/-]
27.

zwei

- dwa[-/liczebnik/-]
28.

zweitausend

- dwa tysiące[-/liczebnik/-]
29.

zwölf

- dwanaście[-/liczebnik/-]