powrót

instytucje publiczne/władza,państwo
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Amt

- urząd[das/rzeczownik/-``er]
2.

Behörde

- urząd[die/rzeczownik/-n]
3.

Bürger

- obywatel[der/rzeczownik/-]
4.

Bürgermeister

- burmistrz[der/rzeczownik/-]
5.

Demokratie

- demokracja[die/rzeczownik/-n]
6.

Grenze

- granica[die/rzeczownik/-n]
7.

Heimat

- ojczyzna[die/rzeczownik/-en]
8.

Kanzler

- kanclerz[der/rzeczownik/-]
9.

Land

- kraj[das/rzeczownik/-``er]
10.

Macht

- władza[die/rzeczownik/-``e]
11.

Minister

- minister[der/rzeczownik/-]
12.

Parlament

- parlament[das/rzeczownik/-e]
13.

Partei

- partia[die/rzeczownik/-en]
14.

Politik

- polityka[die/rzeczownik/-]
15.

Präsident

- prezydent[der/rzeczownik/-en]
16.

Regierung

- rząd[die/rzeczownik/-en]
17.

Republik

- republika[die/rzeczownik/-en]
18.

Staat

- państwo[der/rzeczownik/-en]
19.

Tradition

- tradycja[die/rzeczownik/-en]
20.

Verfassung

- konstytucja[die/rzeczownik/-en]
21.

Volk

- lud[das/rzeczownik/-``er]
22.

Wahl

- wybory[die/rzeczownik/-en]
23.

demokratisch

- demokratyczny[-/przymiotnik/-]
24.

international

- międzynarodowy[-/przymiotnik/-]
25.

politisch

- polityczny[-/przymiotnik/-]
26.

regieren

- rządzić[-/czasownik/-]
27.

staatlich

- państwowy[-/przymiotnik/-]
28.

wählen

- wybierać[-/czasownik/-]