powrót

język/język
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Abkürzung

- skrót[die/rzeczownik/-en]
2.

Alphabet

- alfabet[das/rzeczownik/-e]
3.

Betonung

- akcent[die/rzeczownik/-en]
4.

Buchstabe

- litera[der/rzeczownik/-n]
5.

Grammatik

- gramatyka[die/rzeczownik/-en]
6.

Idiom

- idiom[das/rzeczownik/-e]
7.

Konsonant

- spółgłoska[der/rzeczownik/-en]
8.

Mundart

- gwara[die/rzeczownik/-en]
9.

Objekt

- dopełnienie[das/rzeczownik/-e]
10.

Prädikat

- orzeczenie[das/rzeczownik/-e]
11.

Präfix

- przedrostek[das/rzeczownik/-e]
12.

Rechtschreibung

- ortografia[die/rzeczownik/-]
13.

Satz

- zdanie[der/rzeczownik/-``e]
14.

Sinn

- sens[der/rzeczownik/-e]
15.

Sprache

- język[die/rzeczownik/-n]
16.

Subjekt

- podmiot[das/rzeczownik/-e]
17.

Vokal

- samogłoska[der/rzeczownik/-e]
18.

Vulgarismus

- wulgaryzm[der/rzeczownik/-en]
19.

Wort

- słowo[das/rzeczownik/-``er]
20.

Wortschatz

- słownictwo[der/rzeczownik/-``e]
21.

Wörterbuch

- słownik[das/rzeczownik/-``er]
22.

Zeichen

- znak[das/rzeczownik/-]
23.

Zitat

- cytat[das/rzeczownik/-e]
24.

bedeuten

- znaczyć[-/czasownik/-]