powrót

język/dyskusja
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Anhänger

- zwolennik[der/rzeczownik/-]
2.

Argument

- argument[das/rzeczownik/-e]
3.

Beweis

- dowód[der/rzeczownik/-e]
4.

Diskussion

- dyskusja[die/rzeczownik/-en]
5.

Kompromiss

- kompromis[der/rzeczownik/-e]
6.

Meinung

- opinia[die/rzeczownik/-en]
7.

ablehnen

- odrzucić[-/czasownik/-]
8.

akzeptieren

- akceptować[-/czasownik/-]
9.

begründen

- uzasadnić[-/czasownik/-]
10.

behaupten

- twierdzić[-/czasownik/-]
11.

besprechen

- omówić[-/czasownik/-]
12.

erklären

- tłumaczyć[-/czasownik/-]
13.

fehlerhaft

- błędny[-/przymiotnik/-]
14.

gegen

- przeciw[-/przyimek/-]
15.

kritisch

- krytyczny[-/przymiotnik/-]
16.

objektiv

- obiektywny[-/przymiotnik/-]
17.

schlussfolgern

- wnioskować[-/czasownik/-]
18.

vermuten

- przypuszczać[-/czasownik/-]
19.

versichern

- zapewniać[-/czasownik/-]
20.

verstehen

- rozumieć[-/czasownik/-]
21.

verständigen sich

- porozumieć się[-/czasownik/-]
22.

zusammenfassen

- podsumować[-/czasownik/-]
23.

zustimmen

- zgadzać się[-/czasownik/-]
24.

zweifeln

- wątpić[-/czasownik/-]
25.

überzeugen

- przekonać[-/czasownik/-]