ZAIMEK
osobowy:zwrotny [ A ] :zwrotny [ D ] :
ichmichmir
dudichdir
er, sie, essichsich
wirunsuns
ihreucheuch
siesichsich
0:0
 proszę uporządkować tabelkę 
zamknij